Quy trình xử lý nước thải hiện đại hiệu quả

được đăng tại: Tin chuyên nghành | 0

Quy trình xử lý nước thải được thuyết minh công nghệ như sau:

Quy trình xử lý nước thải
Quy trình xử lý nước thải

Nước thải từ bể tập trung chảy qua thiết bị tách rác thô tự động, tách rác tinh tự động để loại bỏ những chất thải có kích thước lớn, sau đó tự chảy vào bể điều hòa. Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải  trước khi đưa qua các công trình khác của hệ thống xử lý. Trong bể điều hòa có lắp đặt thiết bị phân phối khí nhằm xáo trộn đều nước thải và ngăn ngừa hiện tượng phân hủy chất hữu cơ phát sinh ra mùi khó chịu, đồng thời có khả năng giảm một phần nhiệt độ nước thải, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn và kiểm soát 1 phần pH nước thải đầu vào. Từ bể điều hòa, quy trình xử lý nước thải được diễn ra qua các công đoạn sau.

Tháp giải nhiệt: Đặc trưng của nước thải dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao từ 38 oC – 60 oC nên cần hạ nhiệt độ nước thải xuống để đáp ứng các quy trình xử lý nước thải phía sau, đặc biệt là quy trình xử lý sinh học. Nước thải từ bể điều hòa được bơm qua tháp giải nhiệt nhằm hạ nhiệt độ của nước thải xuống khoảng 30 – 40 oC.

Cụm xử lý hóa lý bậc I trong quy trình xử lý nước thải

Bao gồm bể keo tụ và bể lắng hóa lý. Nước thải từ bể trung gian sau khi đã được điều chỉnh pH sẽ tự chảy hoặc bơm qua bể khử màu. Tại đây hóa chất khử màu Decoloring DC 6500 chuyên dụng được châm vào giúp các loại màu của nước thải, sau khi nước thải đã được xử lý màu sẽ chảy qua bể keo tụ. tại đây hóa chất keo tụ PAC-đặc biệt được châm quá trình keo tụ các phân tử màu đã bị khử bởi Decoloring DC 6500, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và 1 phần kim loại trong nước thải dệt nhuộm. từ bể keo tụ nước được chảy quả bể trợ lắng (tạo bông) với hóa chất Polymer A 1520 nhằm tạo sự phân tách giữa pha rắn và pha lỏng rõ rệt trước khi sang bể lắng hóa lý 1. Nước sau bể trợ lắng với hóa chất A 1520 sẽ chảy qua bể lắng hóa lý I. tại đây 1 phần chất ô nhiễm trong nước thải đã được loại ra nhờ quá trình lắng tách pha rắn và pha lỏng. bùn hình lắng sẽ được bơm hút về bể chứa và nén bùn để tiếp tục cho công đoạn xử lý bùn.

(để được tư vấn chi tiết hơn về hóa chất đặc biệt xử lý màu xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi: 0963051248).

Cụm xử lý sinh học trong quy trình xử lý nước thải

Gồm bể xử lý kỵ khí và bể xử lý hiếu khí. Những chất hữu cơ dạng hòa tan và một phần các chất rắn lơ lửng không xử lý được sau quá trình xử lý hóa lý I được tiếp tục xử lý bằng quá trình sinh học.  Nước thải chảy qua bể vi sinh kỵ khí sau đó chảy qua bể vi sinh hiếu khí. Tại bể vi sinh hiếu khí luôn duy trì hàm lượng bùn hoạt tính lơ lửng và hệ thống sục khí  nhằm kiểm soát nồng độ DO ở mức > 20 mg O2/l. Để đạt hiệu quả xử lý cao chất dinh dưỡng (Nito, Photpho…) được bổ sung để đảm bảo sự sinh trưởng của vi sinh vật .Nước thải sau khi xử lý tại bể hiếu khí được chảy sang bể lắng vi sinh. Tại đây việc tách pha rắn là bùn vi sinh (sinh khối) và pha lỏng được tách ra. Bùn hình thành sẽ được hút 1 phần tuần hoàn lại bể xử lý vi sinh và phần còn lại sẽ được hút về bể chứa bùn để tiếp tục cho công đoạn xủ lý bùn.

(để được tư vấn chi tiết hơn về hệ thống xử lý vi sinh xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi: 0963051248)

Cụm xử lý hóa lý bậc 2 quy trình xử lý nước thải

Nhằm đạt được yêu cầu tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải giai đoạn xử lý hóa lý bậc hai được áp dụng. với nguyên lý hoạt động tương tự như cụm hóa lý bậc 1 là  sử dụng hóa chất đặc biệt xử lý màu Decoloring DC 6500, hóa chất keo tụ PAC-đặc biệtpolymer A 1520 tại cụ xử lý hóa lý bậc II này các hàm lượng màu còn lại, chất rắn lơ lửng (bùn vi sinh chưa được tách tại bể lắng sinh học), … sẽ được xử lý tới mức thấp nhất. bùn tại bể lắng hóa lý II được bơm về bề chứa và nén bùn.

Cụn lọc áp lực: gồm cột lọc BAF (lọc sỏi, cát, than antraxit) và cột lọc AC (lọc than hoạt tính) nhằm đạt tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải đạt TCVN-A. mục đính sử dụng cột lọc BAF các phần tử cơ học có kích thước lớn sẽ được giữ lại đảm bảo nước sạch. Sử dụng cột lọc AC sẽ xử lý toàn bộ các hàm lượng màu còn sót lại, hàm lượng các chất hữu cơ hòa tan (COD, BOD, TOC…), clo…

Bùn hình thành từ bể lắng hóa lý I, bể lắng hóa lý II và bể lắng sinh học sẽ được bơm về bể chứa và nén bùn sau đó sẽ được xử lý tách nước bằng máy ép bùn có sử dụng giải pháp hóa chất Polymer Cationic C 8125 hoặ C 8165 nhằm tach pha rắn lỏng giúp bùn sau khi ép đạt độ ầm 25-30%. Nước tại bể nén bùn và máy ép bùn được bơm về bể điều hòa để tiếp tục xử lý.

* Mọi chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Mr Hòa: 0963 051 248 hoặc Mr Phát: 0903 463 017

Email: salehoachatmoitruong@gmail.com

CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM THỊNH PHÁT
VPGD: Tổ dân phố Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội